Gimnaziul Cuşmirca din s. Cuşmirca, r-nul Şoldăneşti

 Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim; punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care îi permit învăţarea pe tot parcursul vieţii.

VIZIUNEA EDUCAŢIONALĂ

Pornind de la dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare, avem în vedere în continuare concentrarea eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate este organizată de aşa manieră încât, să se creeze în Gimnaziul Cușmirca un mediu educaţional profesionist, la standarde educaţionale şi morale înalte.